Een forum voor sociaal werk en nieuwe media

Onlinehulpverlening is elke hulpverleningsinterventie waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Terwijl ICT-toepassingen integraal deel uitmaken van het dagelijks leven, zijn ze in het sociaal werk nog vrij nieuw. Dit expertisenetwerk biedt hulpverleners en organisaties een forum om over de sectoren heen ervaringen, knowhow en kennis uit te wisselen. Zo wordt praktijkgericht onderzoek gestimuleerd en versnelt de ontwikkeling van innoverende praktijken en ‘best practices’. Het expertisenetwerk wil de kwaliteit van het onlinehulp en -dienstverleningsaanbod bevorderen en daardoor bijdragen aan een betere en meer toegankelijke hulpverlening. 

Het Expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen is een samenwerkingsverband van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, de Arteveldehogeschool Gent, de Katholieke Hogeschool Limburg en de aanbieders van onlinehulpverlening, verenigd in het OHUP (OnlineHulpUitwisselingsPlatform).

19 juni 2013: Presentatie:draagvlak en dromen over onlinehulp in welzijnswerk 19/05/2013

Tussen januari en juni 2013 geven meer dan 500 beroepskrachten en cliënten hun mening over onlinehulptoepassingen in welzijnswerk. De resultaten zijn verrassend en inspirerend voor de sector, zowel voor organisatiemedewerkers die onlinehulp reeds in hun werking inschakelen als voor hen die het overwegen. Op woensdag 19 juni 2013 op de Arteveldehogeschool – campus Kantienberg in Gent van 9.30 tot 13.30 u worden als resultaat van deze bevragingen ‘draagvlak, drempels en dromen in verband met onlinehulp in welzijnswerk’ toegelicht .

UK Website: Info 4 Care Kids: overleven en groeien in de jeugdhulp 03/07/2012

SCIE lanceerde de website Info 4 Care Kids. De site geeft informatie over hoe je overleeft en groeit in de jeugdzorg. Veel praktische tips: over in contact blijven met familie en vrienden, keuzes maken over begeleid zelfstandig wonen, gezondblijven, omgaan met pesterijen, coping, .... . Andrea Sutcliffe, chief executive van SCIE, is vooral enthousiast over de input die ze kreeg van jongeren die in de jeugdzorg verbleven. >> ga naar de Info 4 Care Kids website    

Online onderzoek en debat over gevolgen vroegpsychose 26/06/2012

Met de lancering van de website bridging-the-gap.nl is het online onderzoek naar de gevolgen van een psychose bij jongeren tussen 16 en 30 jaar van start gegaan.

 

kalender

 

Register


Remember my password

 
 
Steunpunt algemeen welzijnswerk
Steunpunt algemeen welzijnswerk
Steunpunt algemeen welzijnswerk
Steunpunt algemeen welzijnswerk

Contacteer ons

mail je vraag naar peter.brepoels@steunpunt.be